Exeri Connectföretag

Magnus Karlsson, vd för Exeri.

Exeri säkrar elförsörjningen i Lycksele

Luleå Luleåföretaget Exeri får nu det första uppdraget inom det nya ramavtal man i vintras tecknat med Skellefteå Kraft.

Exeris system för övervakning av elledningar ska installeras i stora delar av Lycksele kommun.

Skellefteå Kraft har sedan 2018 tekniken från Exeri installerad i Malå kommun.

- Exeri är ledande på elnätsövervakning i Sverige, både i antal IoT-enheter och kilometer övervakad luftledning. Vi ser mycket fram emot att få installera vårt innovativa system för smarta elnät i nya områden för att på så sätt bidra till både säkra elleveranser för kunderna och en säker arbetsmiljö för de som arbetar vid linjerna, säger Magnus Karlsson, vd för Exeri.

Exeris system Smart Grid Surveillance är uppbyggt av intelligenta sensorer, säker radiokommunikation och avancerad dataanalys som gör det möjligt att snabbt upptäcka och åtgärda fel i elnätet.

Annons