Galärens Laddboxar

Laddboxar i Galärens nya hus. Foto: Galären

Galären satsar på laddstation i nya huset

Luleå I Galärens nya hus i kvarteret Hägern har man installerat en laddstation med uppkopplade laddboxar för elbilar och laddhybrider.

Galären vill med satsningen skapa ett framtidssäkrat garage, som till en början har möjlighet att ladda 32 elbilar.

- Jag är glad att vi direkt tog beslut om att kapaciteten skulle kunna anpassas efter behov. Det handlar både om antalet laddboxar, att anpassa laddningen till varje bil efter behov och att vara förberedd för att kunna ladda framtidens effektivare elbilar eller elhybrider, säger Tobias Johansson, projektledare och elansvarig på Galären.

Vid laddning identifieras bilen med ett kort mot laddboxen och elanvändningen skickas till ett program som fördelar kostnaden per bil. Eftersom parkeringen är till för både hyresgäster och Galärens egna bilar var det en förutsättning för fakturahanteringen.

– Galärens garage har blivit ett pilotprojekt för laddstationer då det har ställts stora krav på såväl funktion som design, mjukvara och framtida kapacitet. Jag ser enorm potential för den här typen av satsningar med tanke på den utveckling vi ser av laddningsbara bilar i Sverige, säger Andreas Vainikainen, ansvarig för projektet hos Schneider Electric, som tillverkar laddboxarna.

Galärens nya, miljöcertifierade hus i kvarteret Hägern rymmer 127 bostäder, en Coop-butik, en konferens- och rekreationsvåning, kontorslokaler och 100 parkeringar under mark. Byggnaden har utrustats med solceller och klimatsmart belysning och ventilation.

Annons