SSAB masugn

SSAB ska spara en miljard kronor. Foto: Lennart Håkansson

SSAB ska spara 1 miljard

Luleå Coronakrisen får SSAB att bromsa kostnaderna. Produktionen i Borlänge och Hämeenlinna stängs en vecka i månaden framöver och ledningen sänker sina löner med 10 procent. Under onsdagen höll SSAB årsstämma.

"Ett antal åtgärder implementeras på kort sikt i koncernen för att motverka effekterna. I Sverige har SSAB och de fackliga organisationerna kommit överens om ett ramavtal om korttidsarbete och i Finland har förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare inletts. Flera besparingsåtgärder implementeras också i övriga länder", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

För att anpassa produktionen efter efterfrågan planerar företaget att stänga en vecka i månaden i Borlänge och Hämeenlinna, åtminstone under april och maj.

Medlemmarna i SSAB:s ledning har bestämt att minska sina egna löner med 10 procent från den 1 april.

Besparingarna från de kortsiktiga åtgärderna beräknas ge över 1 miljard kronor på årsbasis.

Vid onsdagens årsstämma beslutades att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Bo Annvik, Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Marie Grönborg, Bengt Kjell, Pasi Laine och Martin Lindqvist samt nyval av Annareetta Lumme-Timonen. Avgående var ledamoten Matti Lievonen. Bengt Kjell omvaldes till ordförande i styrelsen.

Annons