Lindbäck O Edin

Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Group och Magnus Edin, vd Lindbäcks Bygg.

Lindbäcks Bygg back 209 miljoner

Piteå Lindbäcks Bygg redovisar för 2019 en förlust efter finansiella poster på 209 miljoner kronor. Prognosen för i år är en förlust på 30-50 miljoner kronor.

- Vi kan konstatera att vi lider av växtvärk i bolaget. Vi måste rätta till en obalans i hela organisationen och uppnå en bättre effektivitet i produktionen, säger Stefan Lindbäck, delägare och vd i moderbolaget Lindbäcks Group.

Lindbäcks Bygg har tredubblat omsättningen sedan 2014. Man arbetar i dag med större projekt än tidigare. Några av projekten har gått med förlust, tre projekt i norr och ett i Mälardalen står för 70 procent av förlusten 2019. I år har företaget genomfört kostnadsbesparingar på 60 miljoner kronor.

- Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder. Vi har genomfört ett varsel där 55 medarbetare fick sluta och vi har rekryterat Magnus Edin som ny VD för Lindbäcks Bygg, säger Stefan Lindbäck.

Enligt Stefan Lindbäck har man skapat förutsättningar för att vända till vinst 2021. 

- Vi har fortsatt orderböckerna fyllda för full produktion i tolv månader framåt till augusti 2021. Sedan har vi ett antal ytterligare signerade kontrakt som är inplanerade under hösten 2021. Det är ett styrkebesked från Lindbäcks, säger Stefan Lindbäck.

Lindbäcks Bygg utgör lejonparten av Lindbäcks Group med en omsättning på 1,7 miljarder av koncernens totalt 1,9 miljarder. För att förstärka kassan såldes industrifastigheten i Öjebyn till kommunala Piteå Näringsfastigheter i början av juni.

Koncernen redovisar en vinst på 131 miljoner kronor för 2019.

Förutom Lindbäcks Bygg består koncernen av Lindbäcks Boende med försäljning och projektutveckling och Lindbäcks Fastigheter som förvaltar fastigheter.

Annons