Charlotte Berg

Charlotte Berg, vd för Compodium.

Compodium levererar till ytterligare 20 kommuner och regioner

Luleå Luleåföretaget Compodium, som erbjuder säkra digitala möten, ökar sin försäljning dramatiskt under pandemin. Nu har ytterligare 20 kommuner och regioner beställt företagets videomöteslösning.

Digitaliseringen har tagit fart under pandemin och behovet av distansmöten ökat stort. Det ökar också efterfrågan på Compodiums möteslösningar. De nya avtalen är tecknade via Compodiums partners Inera, Atea och Secure Appbox under fjärde kvartalet.

Idag använder kommunerna främst lösningen inom socialtjänst, elevhälsa, medborgarstöd och för nämndmöten. Men mötessystemet kan även användas för säkra digitala möten, där sekretessbelagda uppgifter och känslig information tas upp, inom kommunernas verksamhetsområden, som äldreomsorg, vårdomsorg, individ- och familjeomsorg och för politiska möten.

Compodiums lösning har hög säkerhet med kryptering och autentisering, där varje inbjuden deltagare identifierar sig med en elektronisk autentiseringsmetod som till exempel BankID innan mötet börjar. Den som organiserar mötet måste också autentisera sig med e-legitimation.

– Redan innan Covid-19 såg vi ett markant ökat intresse för vår lösning från kommuner och regioner, men pandemin har förstås drivit på efterfrågan ytterligare. Många fler än tidigare använder digitala möten och jag är övertygad om att efterfrågan kommer att finnas kvar även efter pandemin. Förutom nya kunder utökar våra befintliga kunder användningen och skalar upp tjänsten med fler mötesrum, säger Compodiums vd Charlotte Berg.

Annons