Hans Andersson

Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

Fortsatt tufft för företag i Norrbotten

Luleå Det går fortfarande tungt för många företag i Norrbotten på grund av pandemin. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.

Nära 44 procent av de svarande företagen i Norrbotten har en lägre produktion eller försäljningsvolym jämfört med för sex månader sedan.

Inom handel och transport uppger 56 procent av företagen att de har en lägre försäljningsvolym än för sex månader sedan. 

44 procent av de företag som har svarat har finansiering- eller likviditetsproblem. Av dem uppger hela 65 procent att de inte klarar sig mer än sex månader utan kapitaltillskott om den pågående pandemin fortsätter och inga nya eller kraftigare stödåtgärder sjösätts. 13 procent av dessa uppger att de endast klarar sig i ytterligare två månader. 

– Det är tydligt att vissa branscher har drabbats väldigt hårt medan andra har klarat sig bättre. Som företagarpanelen visar skulle många företag gå under om stöden försvann och krisen fortsätter. Det måste tas på allvar. Trots att det går bra för många branscher i länet får inte de hårdast drabbade branscherna glömmas bort, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

Jämfört med för sex månader sedan uppger närmare 34 procent av de svarande företagen i länet att investeringarna har minskat. Lika stor andel uppger att de har behövt minska sin personalstyrka.

Annons