Urea

Ur överskottsgas från ståltillverkning ska det utvinnas urea på metallforskningsinstitutet Swerim.

Överskottsgas blir konstgödsel

Luleå Överskottsgasen från ståltillverkning ska bli konstgödsel i ett projekt på Swerim i Luleå.

Ur överskottsgasen ska man utvinna urea, som är ett av världens vanligaste medel för konstgödsling. 

‒Efterfrågan på urea som konstgödsel är stort. Globalt handlar det idag om 55 miljoner ton och behovet växer årligen. Idag utvinns det huvudsakligen ur den fossila råvaran naturgas, men tanken med Initiate är att vi ska kunna utvinna urea cirkulärt från överskottsgas från stålindustrin. Det skulle innebära en 40 procentig minskning av dagens koldioxidavtryck i samband med urea-produktion, säger Paul Cobden, Swerim som är teknisk expert i projektet Initiate.

Under de närmaste fyra åren kommer pilotanläggningarna på metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå utvidgas, en befintlig reaktoranläggning ska bli till en park av totalt sex reaktorer. En 900 meter lång gasledning ska föra överskottsgaser från SSAB till Swerims forskningsanläggningar.

Det är TNO och Stamicarbon från Nederländerna och italienska Nextchem som ska stå för teknologin som är nödvändig för försöken. Det EU-finansierade forskningsprojektet Initiate startade i november och ska pågå till sommaren 2025.

‒När projektet är fullt utbyggt är hypotesen att vi ur 400 kubikmeter LD-gas från stålverket ska producera tillräckligt med ammoniak och koldioxid för att kunna producera 150 kg urea per timme, säger Paul Cobden.

Målet är att forskningsprojektet ska mynna ut i fullskalig industriell produktion av urea 2030.

Annons