Hans Andersson

Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten. Foto: Lennart Håkansson

Svenskt näringsliv listar förslag till kommunerna

Luleå Svenskt näringsliv har efter enkät bland företag tagit fram en åtgärdslista över hur kommunerna kan underlätta för företag som drabbats av pandemin.

– Den andra vågen i coronapandemin har slagit hårt mot redan hårt ansatta företag i Norrbotten. Det ser ut att bli en lång vinter av restriktioner, varför det nu är helt avgörande att Norrbottens kommuner gör vad de kan för att lyfta av bördor från företagen, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Norrbotten.  

Svenskt Näringsliv har gått igenom de förslag som presenterades i våras och frågat företagen om vilka åtgärder som skulle vara mest effektiva just nu.   

– Vi har fått en god respons från många företag och har nu skickat en ny lista med förslag på åtgärder som kommunerna snabbt kan vidta för att underlätta för företagen, säger Hans Andersson.

Det handlar om åtgärder för att minska företagens kostnader, underlätta omställning och generella saker som att visa engagemang och kommunicera med företagen.

Annons