Anna Borgeryds Minnesfond 2

Anna Borgeryds minnesfond första stipendium går till Harvest.

Anna Borgeryds minnesfond stöttar klimatsmart matproduktion

Umeå Anna Borgeryds minnesfond har delat ut sina första stipendier. Nystartade företaget Harvest i Umeå fick ta emot det första stipendiet.

Anna Borgeryd var Polarbröds tidigare huvudägare och chefsstrateg. Hon var den visionära inspirationskällan och drivkraften bakom företagets arbete mot en uthållig försörjning.

Efter Anna Borgeryds bortgång i februari 2019 startades minnesfonden med syfte att arbeta för att främja forskning och projekt för uthållig försörjning. Stiftelsen satsar på konkreta projekt i inom entreprenörskap, folkbildning och kultur.

Harvest fick stipendiet för arbetet med att bygga en pilotanläggning för att producera mat mitt i Umeå: "Genom odling i tätbefolkade områden och med leverans direkt till kunden minskar transporter och behov av emballage. Samtidigt ökar möjligheten för stadens innevånare att komma närmare maten och stärka kunskapen om både odling och råvaror."

Ytterligare två stipendier delades samtidigt ut till en skaparfestival på Gotland och till Blekinge Tekniska Högskolas institution för strategisk hållbar utveckling. Anställda och representanter från minnesfondens styrelse var på plats vid prisutdelningen. Carolina Miskovsky sjöng och spelade musik som Anna Borgeryd komponerat. 

Annons