Annika Holmström O Connect

Annika Holmström mottog utmärkelsen Årets Connect Ambassadör 2019 av Roger Eliasson som är affärsutvecklare vid Connect Norrbotten.

Annika Holmström blev ambassadör

Luleå Annika Holmström, affärschef vid Almi i Norrbotten har fått utmärkelsen Årets Connect Ambassadör vid Connects årsmöte i Luleå.

Motiveringen löd: "Genom effektiva insatser och mycket god samarbetsförmåga har Annika Holmström med sin positiva attityd och engagemang på bästa sätt bidragit till Connects aktiviteter".

Connect Region Norr, som är en ideell organisation, omsatte under 2019 2,5 miljoner kronor och har under året utvärderat 30 bolag i Norrbotten och haft 10 bolag i sina processer. Organisationen startade under året ett stort arbete kring ägarskiften.

Vid årsstämman omvaldes Thomas Folkesson, Länsförsäkringar Norrbotten, till ordförande. Nya ledamöter i styrgruppen blev Erik Nyström, Norrlandsfonden, och Annika Holmström, Almi, medan Katarina Öquist, EIT Rawmaterials, avtackades.

Connect är en ideell organisation, ett investerarnätverk som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. 

Annons