Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs fabrik i Karlsborg utanför Kalix. Foto: Lennart Håkansson

Billerud Korsnäs nummer ett inom hållbarhet

Luleå För sjätte året i rad får Billerud Korsnäs högsta betyg av Eco Vadis, och betraktas därmed som ett av de ledande företagen inom hållbarhet i sin bransch.

- Vi är stolta över att bli tilldelade Platinum-medaljen av Eco Vadis, vilket återspeglar Billerud Korsnäs hållbarhetsåtaganden. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och vi tror på en framtid där 100 procent av förpackningar är återvinningsbara, förnybara och fossilfria, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsansvarig på Billerud Korsnäs.

Eco Vadis är ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Eco Vadis utvärdering bedömer hur väl ett företag har integrerat principerna för samhällsansvar i sitt affärs- och ledningssystem. Man tittar på 21 kriterier inom miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik, och hållbara inköp.

Billerud Korsnäs får höga betyg för sitt arbete inom miljö och inom leverantörskedjan. Ett exempel är Billerud Korsnäs åtagande att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalet. Idag använder företaget 97 procent biobränslen i produktionen, och det långsiktiga målet är att bli fossilfri. Ett annat viktigt område är hållbara inköp av träråvara.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs har en fabrik i Karlsborg utanför Kalix.

Annons