Billerud Korsnäs förbättrade resultatet

Kalix Billerud Korsnäs förbättrade resultatet under andra kvartalet, trots coronakrisen.  

Rörelseresultatet blev 245 miljoner kronor (194 miljoner under samma kvartal i fjol). Nettoresultatet blev 202 miljoner kronor (182).

Nettoomsättningen under andra kvartalet minskade med 2 procent till 6.156 miljoner kronor (6.293). Högre försäljningsvolymer motverkades av lägre försäljningspriser jämfört med förra året inom division Paper. Nettoomsättningen för kvartalet påverkades positivt av valutaeffekter med 1 procent.

- Året 2020 kommer vi säkert aldrig att glömma. Det började ganska normalt, men förändrades snabbt när vi började förstå betydelsen av covid-19. I BillerudKorsnäs vidtogs åtgärder tidigt för att skydda våra medarbetare och verksamheter. Nu, ett halvår senare, är jag stolt över att BillerudKorsnäs verksamhet har fortsatt fungera utan avbrott och fortfarande gör det. De avgörande åtgärder som vi vidtog tidigt har gjort det möjligt för oss att hålla igång verksamheten i stort sett som normalt och stödja våra kunder genom en svår period, skriver tillförordnad vd Lennart Holm i en kommentar.

Billerud Korsnäs har en fabrik i Karlsborg utanför Kalix.

Annons