LKAB och Boliden med i projekt om biologisk mångfald

Luleå Åtta stora svenska företag från fyra branscher går samman i projektet "Näringslivets värderingsmetod för biologisk mångfald".

Bakom initiativet och samarbetet står Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain.

I projektet ska man ta fram ett verktyg för att värdera hur biologisk mångfald påverkas vid markanvändning. Det för att företag trovärdigt ska kunna kvantifiera och kommunicera både sin negativa och sin positiva påverkan på biologisk mångfald oförändrad markanvändning.

Genom det hoppas man att tillståndsprocesser ska bli mer förutsägbara, både för myndigheter, intressenter och företag, och att uppföljning av åtgärder förenklas.

– Vi tycker att det är viktigt att kunna mäta även biologiska värden för att kunna jämföra och skatta hur vi tar oss framåt, säger Linda Bjurholt, miljöchef vid LKAB.

Projektet kommer ledas av konsultföretaget Ecogain, som är specialister på hållbar markanvändning och biologisk mångfald.

Annons