Per Weihed

Per Weihed, prorektor vid LTU.

LTU blir Europauniversitet

Luleå EU-kommissionen har beviljat ytterligare fem svenska universitet och högskolor medel inom EU:s satsning på Europauniversitet. Där ingår Luleå tekniska universitet.

Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ och ska stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, och ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter till utbyten.

– Vi har blivit Europauniversitet som del i en rymdsatsning som heter European Space University of Earth and Humanity, där vi samarbetar med fyra andra universitet i Polen, Tyskland, Luxemburg och Frankrike, säger prorektor Pär Weihed vid LTU.

– Det är väldigt roligt och viktigt för oss. Vi är Sveriges rymduniversitet och det här stärker vårt europeiska samarbetet på området. Ökad internationalisering är också en viktig del i vårt visionsarbete, säger Per Weihed.

– UHR gratulerar Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. Det är glädjande att totalt elva svenska lärosäten nu räknas som Europauniversitet, säger Karin Röding, general­direktör för UHR )Universitets- och högskolerådet), den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten.

- Denna prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks, säger Karin Röding.

Annons