Katarina Delsing och Malin Strand tar ledningen i Energikontoren Sverige

Luleå Malin Strand, från Piteå, blir ny ordförande, och Energikontor Norrs vd Katarina Delsing, Luleå, blir ny vice ordförande i Energikontoren Sverige.

Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor. Energikontoren har till uppgift att vara med och driva energi- och klimatarbetet på det lokala och regionala planet.

Malin Strand, kommer från Piteå och är civilingenjör i industriell ekonomi. Hon arbetar nu på Fossilfritt Sverige.

- Jag känner mig hedrad men också ivrig. Den regionala och lokala kraften är oerhört viktig i genomförandet av klimatarbetet och här fyller energikontoren en central funktion. Jag ser en stor potential till synergieffekter med mitt arbete på Fossilfritt Sverige när branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft nu ska implementeras.

Katarina Delsing, vd för Energikontor Norr, blir ny vice ordförande.

– ­Min förhoppning är att vi tillsammans, genom Energikontoren Sverige, ska kunna bidra till att det skapas fler möjligheter för de enskilda regionala energikontoren att få fler uppdrag som kan bidra till att nå Sveriges energi- och klimatmål. Genom samverkan på det nationella planet skapar vi möjligheter på det lokala och regionala planet, säger Katarina Delsing.

Energikontor Norr, som är det nordligaste energikontoret, har huvudkontor i Luleå och projektkontor i Umeå. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten.