Piteå Rikbedömning

I sommar ska alla arrangörer göra en riskbedömning för såväl verksamhet som evenemang. Foto: Stina Eriksson

Ny e-tjänst för riskbedömning av evenemang

Piteå Piteå kommun vill att alla som nyttjar kommunens lokaler ska göra en riskbedömning innan de genomför ett evenemang eller sammankomst.

Det gäller också verksamhet och evenemang som företag eller organisationer genomför i egna lokaler om de har bidrag från Piteå kommun.

Initiativet utgår från att det råder förbud för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, idrottstävlingar, träningsmatcher, danstillställningar, marknader och mässor.

I en riskbedömning ska olika risker identifieras och arrangören ska visa att man vidtar lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning.

- Nu har vi tagit fram en e-tjänst för denna riskbedömning, där alla arrangörer och föreningar ska svara på några enkla frågor för att upptäcka eventuella risker och samtidigt planera för riskreducerande åtgärder. Om alla följer Folkhälsomyndighetens råd och gör denna riskbedömning kan trots allt olika sammankomster och verksamheter genomföras, säger Jenny Axelsson, enhetschef för kultur, park och fritid.