Emil Svanberg

Emil Svanberg, innovationsledare på LTU Business

Nya möjligheter för affärer i rymdverksamhet

Luleå LTU Business startar nu ett affärsutveckliingsprogram riktat mot flyg- och rymdindustri.

Syftet är att underlätta för lokala företag att göra nya affärer inom flyg och rymdverksamhet. Rymdindustrin har en stark tillväxt och ett växande behov av underleverantörer inom tillverkning, entreprenad, transport, IT, projektledning och bemanning.

- Här finns en möjlighet att skapa ”win-win” – fler lokala företag kan ta vara på affärsmöjligheterna på en för många okänd marknad. Samtidigt gynnas det etablerade systemet av forskning och industri av lokala underleverantörer och samarbeten, säger Emil Svanberg, innovationsledare på LTU Business.

BDA, som programmet kallas, är ett initiativ inom det regionala utvecklingsprojektet Rymd för Innovation och Tillväxt (RIT2021). Programmet har utvecklats i samarbete mellan forskare på LTU och affärsutvecklingsexperter på LTU Business som en del av arbetet med att utveckla norra Sveriges nod inom det nationella nätverket Aerospace Cluster Sweden. 

Företagen som deltar är: Boliden Electro, BnearIT, Corstech, Actas, Mirror, JIT Mech och Midroc.

Annons