David Rowe

David Rowe, vd på Hydro66.

Hydro66 och Maincubes samarbetar

Boden Hydro66 i Boden ingår partnerskap med Maincubes, ett företag med datacenter i Tyskland och Nederländerna.

- Maincubes och Hydro66 är en mycket bra kombination. Vi kan tillsammans möta efterfrågan på både det hyperlokala och det storskaliga. Kunder letar efter lösningar som klarar att skala dataanvändningen och samtidigt har de höga miljökrav, säger David Rowe, vd på Hydro66.

Genom samarbetet kan företagen erbjuda kunderna både närhet när det behövs och kostnadseffektiva och miljövänliga datalagringsalternativ. Där applikationer och data måste vara lättåtkomliga utan tidsfördröjning kan servrarna i Frankfurt och Amsterdam utnyttjas, övriga data kan lagras i Boden till låg kostnad  och minimal klimatpåverkan.

- Efterfrågan i bilindustrin och IoT (Internet of Things) ökar efter supereffektiva, billiga datatjänster som har låg tidsfördröjning. Vi behöver kombinera detta med storskalig databearbetning och lagring, med hög prestanda, och som är ytterst miljövänlig samtidigt som dataintegriteten respekteras. Detta är orsaken till att vi ser fram emot att arbeta med Hydro66 och driva nästa våg av innovation i branschen, säger Oliver Menzel, vd på Maincubes.

Hydro66 är ett företag med sin huvudsakliga verksamhet i serverhallar i Boden. Företaget är börsnoterat i Kanada. Hydro står för den miljövänliga vattenkraften och 66 är Bodens breddgrad.

Annons