Åsa Tjärnberg Bild Press HIGH

Åsa Tjärnberg, vd för IUC Norr.

Vart tredje företag i norr planerar att varsla

Luleå Cirka 30 procent av de små och medelstora företagen i norra Sverige har redan varslat, eller planerar att varsla sin personal, på grund av coronapandemin.

Det visar en undersökning som IUC Norr har gjort bland små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

- Den senaste tidens utveckling i och med Covid-19 har påverkat och kommer att fortsätta påverka framöver. Det skapar en extrem situation i världen och som har inverkan på våra företag i allra högsta grad, säger Åsa Tjärnberg, vd för IUC Norr.

Undersökningen visar också att 40 procent av företagen anser att coronapandemin och dess effekter drabbar mer än 60 procent av verksamheten. Hela 78 procent av företagen upplever utmaningar med orderingång, komponentbrist, personalbortfall, kommunikation med kunder och finansieringsfrågor.

- Vi ser i vår undersökning att likviditeten är ett problem. Det finns önskemål om anstånd med skatter och avgifter till staten, inga arbetsgivaravgifter under några månader och bra villkor för tidsram vid återbetalning av lån, säger Åsa Tjärnberg.

En del av önskemålen finns med i det åtgärdspaket regeringen presenterade under onsdagen.

- Nu behöver vi åtgärder som snabbt och lättillgängligt når alla de företag som har utmaningar. Och som är anpassade så att små och medelstora företag kan ta del av de krispaket som tas fram, säger Åsa Tjärnberg.

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten.

Annons