Linn Andersson

Linn Andersson, platschef på Boliden Rönnskär. Foto: Patrick Degerman

Boliden i Skelleftehamn tar nästa steg

Skellefteå Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens effektivaste kopparsmältverk och världsledande på återvinning av elektronik. Nu tar man nästa steg.

Bolidens kopparsmältverk producerar koppar men även guld, silver, bly och zinkklinker ur råmaterial från Bolidens egna gruvor och externa leverantörer. Smältverket är också världsledande på återvinning av elektronik som kretskort, som man utvinner koppar, guld och silver från.

Nu tar man nästa steg med en ny lakningsanläggning som kan utvinna metall från restmaterial, vilket minskar mängden avfall som behöver deponeras.

– Fokus den närmaste tiden ligger på att ta ut mer metall ur våra material och få ut dem i produkter. Där är den nya effektiva lakanläggningen den viktigaste delen, som gör att vi kan återvinna 80 procent av metallen, säger Linn Andersson, platschef på Boliden Rönnskär.

Restmaterial från smältverkets reningsanläggningar går in i lakverket som lakar ur koppar, bly och andra metaller som kan återvinnas och bli produkter som blytackor, kopparkatoder, silvergranuler och guldtackor. Det material som inte går att göra produkter av kommer att deponeras i ett djupförvar.

– Underjordsförvaret kommer att bli unikt, det finns inget liknande i världen. Det närmaste man kommer är slutförvaring för kärnbränsle. På 330 meters djup kommer det att ligga en lång väg med utstickare till 200 meter långa och 15–17 meter höga förvarsrum som liknar berghallar eller salar. Utrymmet ska täcka behovet av förvaring i minst fyrtio år framåt.

Både lakverket och underjordsförvaret tas i drift under 2021.

Annons