Dioes I Biet

Diös planerade bygge, i ursprunglig form. Skiss: MAF arkitektkontor

Diös planerade kvartersbygge krymper

Luleå Projektet kring kvarteret Biet, intill Bergnäsbron i Luleå, har fått kritik från bland annat Länsstyrelsen. Nu görs flera förändringar, skriver Norr media.

Enligt Norr media har kritiken på flera punkter varit hård från Länsstyrelsen i Norrbotten, bland annat för att kvarteret inte anses smälta in i området. Det ursprungliga förslaget har nu skalats tillbaka på flera punkter, bland annat blir ett av punkthusen enligt det nya förslaget 7 våningar högst i stället för 13 som tidigare föreslaget. Längs stationsgatan minskar punkthusen till 10 våningar, i stället för 12 våningar, skriver Norr media.

– Luleå växer och efterfrågan på moderna bostäder och lokaler i city är stor. Vi skapar ett helt nytt kvarter med absolut närhet till stadens mötesplatser, handel och natur. Här finns bra bussförbindelser och stora möjligheter att gå och cykla i och till området. Närområdet har växt med fler bostäder och nyligen har en kvartersbutik öppnat i närheten som bidrar till bra service för boende i området. Kvarteret kommer att bidra till en ökad attraktivitet för Luleå och skapar tillväxt i stan, sa Johan Lång, affärschef, Diös, i samband med att projektet tillkännagavs i januari.

Annons