Swecem

Swecem bygger terminal i Skellefteå

Skellefteå Swecem bygger terminal i Skellefteå för betongproduktion med lägre klimatpåverkan.

Investeringen på 30 miljoner kronor får stöd till 40 procent av Naturvårdsverket, inom Klimatklivet.

– Vår nya terminal i Skellefteå ökar möjligheten för lokala betongproducenter att tillverka betong med lägre klimatpåverkan. Eftersom det är något som slutkunderna efterfrågar idag stärker det deras konkurrenskraft, säger Ludwig Zetterström, vd för Swecem.

Den nya terminalen, som utgörs av en silo på 5. 000 kubikmeter och en utlastningshall för bulkbilar, ska stå färdig sommaren 2021.

Swecem ingår i Swerock som är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsindustrin. Företaget erbjuder betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner och miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Swerock ingår i Peabkoncernen.

Annons