Green Fuels

LTU Green Fuels anläggning i Piteå

LTU Green Fuels planerar biojet-projekt

Piteå LTU Green Fuels söker finansiärer till ett pilotprojekt för att kunna tillverka biojet. 

Vid LTU:s pilotanläggning i Piteå forskas i hur man kan ersätta fossila drivmedel. Restprodukter från massaindustrin som svartlut kan används för att framställa biodrivmedel, bland annat för att ersätta fossila bränslen inom flyget. 

Nu söker LTU Green Fuels finansiärer till ett projekt där man ska tillverka ett ton bioflygbränsle per dag.

– Vi är i slutfasen av ett pågående projekt som är huvudfinansierat av Energimyndigheten där vi utrett möjligheten för både produktion och testflygningar i pilotanläggning och i industriell skala. Vi vill bevisa att det är möjligt, säger platschefen Fredrik Granberg till Norr Media.

Annons