skog (och fjäll)

Skogsstyrelsen bedömer att kostnaden enbart för intrångsersättning i fjällnära områden kommer att uppgå till 360 miljoner kronor under år 2021. Foto: Lennart Håkansson

Skogsstyrelsen begär 360 miljoner till fjällnära skog

Luleå Skogsstyrelsen begär ytterligare 360 miljoner kronor i anslag av regeringen för år 2021. Pengarna ska användas till att betala ersättning till skogsägare för att de inte får avverka fjällnära skog.

Det är en följd av att Mark- och miljööverdomstolen i fjol slog fast att markägare som nekas tillstånd att avverka i fjällnära områden på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning med 125 procent av skogens marknadsvärde.

– Det handlar om stora kostnader som är följden av dels beslut enligt lag, dels ett stort inflöde av ansökningar om ersättning, säger generaldirektör Herman Sundqvist på Skogsstyrelsen.

Enbart under september 2020 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om avverkning i fjällnära skog på cirka 8.500 hektar. Tidigare har den totala arealen ansökningar per år legat på cirka 3.000 hektar i genomsnitt. Samtidigt finns signaler om att fler stora ansökningar är på ingång.

– Utan förstärkt anslag klarar vi inte att betala ut alla ersättningar i fjällnära under 2021. Vi kommer inte heller att kunna skydda nya områden i övriga delar av landet och måste lägga planerna på skötsel av skyddade områden på is, säger Herman Sundqvist.

Annons