Geoteknik Malmporten

Foto: Max Hjalmarsson

Malmporten undersöks med ny metod

Luleå Infra Action ska med Norconsult Fältgeoteknik som underkonsult göra geotekniska undersökningar av inloppet till Luleå hamn för projekt Malmporten.

Arbetena ska utföras med SPT-sondering som är en mycket ovanlig metod i Sverige.

- Undersökningar i området har gjorts sedan 60-talet, och nu när vi står inför ett omfattande muddringsarbete kommer det geotekniska arbetet hjälpa oss att fylla ut kunskapsluckor i tidigare underlag, säger Jan Henriksson, delprojektledare på Sjöfartsverket.

Infra Action och Norconsult ska undersöka de geotekniska förutsättningarna för grundläggning av fyrar, projektering för kajbyggnation och fördjupning av farleden.

För att rusta sjövägarna till Luleå för framtidens transportbehov driver Sjöfartsverket Projekt Malmporten tillsammans med Luleå Hamn AB och Trafikverket. Syftet är ökad kapacitet för de hårt belastade malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland genom att anpassa Luleå hamn för större fartyg. Det ger effektivare transporter, förbättrade konkurrensvillkor, lägre bränsleförbrukning och ökad sjösäkerhet.

Annons