Norrbotten och Stockholm tappade flest hotellnätter

Luleå Norrbotten och Stockholm hade störst minskning av antalet gästnätter under juli, visar statistik från Tillväxtverket. 

Antalet gästnätter i Norrbotten minskade med 60 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Stockholm minskade med 59 procent. Bäst klarade sig Gävleborgs län med en minskning med 4 procent.

Under juli ökade antalet svenska gästnätter jämfört med samma månad i fjol, men det kompenserade långtifrån tappet av utländska gäster.

De totala logiintäkterna för hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Sverige under juli uppgick till drygt 2,5 miljarder, en minskning med 36 procent jämfört med juli 2019. 1,4 miljarder har försvunnit.

Värst drabbat var hotellen med en minskning på 62 procent. Logiintäkter på vandrarhem och campingar minskade med 38 respektive 32 procent. Stugbyar var de som klarade sig bäst med en minskning på 13 procent jämfört med motsvarande månad förra året. 

Annons