W3 Energy

Pär Dunder, vd W3 Energy, och Per Olofsson, styrelseordförande W3 Energy. Foto: Jonas Westling

W3 Energy öppnar nytt kontor i Skellefteå

Piteå W3 Energy (tidigare Svevind Solutions) med kontor i Piteå och Umeå, växer och etablerar ett nytt kontor i Skellefteå.

Företaget rekryterar nu och bygger upp det nya kontoret.

– Vår satsning i Skellefteå är logisk av flera skäl. Dels är Skellefteåregionen under snabb utveckling, inte minst inom vindkraftområdet, dels är också Skellefteåetableringen nödvändig för att bidra till den gröna omställningen i regionen då stora satsningar görs på energiintensiv industri här vilket också kräver mer grön energi, säger Pär Dunder, delägare och vd i W3 Energy.

W3 Energy skriver i ett pressmeddelande att man framöver kommer att rekrytera fler medarbetare på samtliga orter.

– Vindkraft är idag det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att skapa mer grön energi. I regionen förvaltar W3 Energy redan betydligt mer vindkraft än de lokala energibolagen gör tillsammans. Det borgar för stora samarbetsmöjligheter och för att skapa effektiv och lönsam utveckling i hela vår bransch, säger Per Olofsson, huvudägare och styrelseordförande i W3 Energy.

W3 Energy har sitt huvudkontor i Umeå där det finansiella centret finns, medan Piteåkontoret är det operationella och tekniska centret. Företaget är en av de stora förvaltarna av vindkraftsparker i Norden. Just nu är driften av Markbygden Ett utanför Piteå det största åtagandet. W3 Energy förvaltar i dag 10 procent av den svenska vindkraftmarknaden.

Annons