Anna Borg

Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Kaunis Iron och Vattenfall samarbetar om fossilfri gruvdrift

Pajala Vattenfall och Kaunis Iron har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmanlmsgruvan i Pajala,

Det går ut på att man ska hitta affärsmässiga sätt att minska behovet av fossila bränslen i gruvans verksamhet. Det kan handla om vindkraftsprojekt som Käymävaara och Selkävaara. För att elektrifiera bergtransporter och persontransporter i gruvan och andra anläggningar. Redan nu utreds fossilfria transporter mellan Kaunisvaara och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi.

– Vi har höga ambitioner när det gäller att inte bara leva upp till de krav som redan finns på hållbarhet, vi har uttalat visionen att vi ska leverera världens mest hållbara järnmalm. Det här är ett viktigt steg för att uppnå den målsättningen, säger Klas Dagertun, vd för Kaunis Iron AB.

– Det är mycket positivt att vi nu tillsammans med Kaunis Iron tar ett steg mot ökad elektrifiering för att fasa ut fossila bränslen, ett nödvändigt steg i vårt gemensamma arbete med vår tids största utmaning. Fossilfria lösningar har sin självklara plats i framtidens samhälle och basindustri, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

– Svensk gruvindustri står inför stora förändringar för att minska beroendet av fossila bränslen och utveckla en klimateffektiv och ansvarsfull gruvdrift. Detta är en förutsättning för omställningen till ett hållbart samhälle och för att bidra till den lokala utvecklingen med en så liten klimatpåverkan som möjligt. Kaunis Iron vill ta ett aktivt ansvar för denna utveckling och därför är detta samarbete med Vattenfall mycket viktigt, säger Klas Dagertun.

Annons