Råstålsproduktion 2020

Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Ökad stålproduktion i december

Luleå Stålproduktionen ökade i december. Men helåret 2020 innebar en minskning av stålproduktionen jämfört med året före.

Under 2020 producerades sammanlagt 4.405.000 ton råstål i Sverige, vilket innebär en minskning med 6,7 procent jämfört med 2019.

Men under året sista kvartal och månad ökade produktionen. Under december producerades 410.000 ton råstål i Sverige, vilket är en ökning med 8,9 procent jämfört med samma månad året före.

– Om vi tittar på produktionssiffrorna kvartalsvis blir det tydligt att svensk stålindustri har inlett en återhämtning under det fjärde kvartalet efter den tuffa inledningen på 2020. I december ser vi dessutom en ökning i produktionen jämfört med samma månad året dessförinnan. Vi är försiktigt positiva men tolkar statistiken som att det värsta nu ligger bakom oss, i alla fall för den här gången, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Annons