Pressmeddelanden

Ingen bild

Käkbesvär kvarstår lång tid efter pisksnärtskada

Många som drabbas av pisksnärtskador, så kallad whiplash, får förutom nacksmärta även smärtor i ansikte och käkar som ofta kvarstår ännu två år efter själva skadan. Dessutom kan tuggfunktionen vara nedsatt. Det visar en ny avhandling vid Umeå uni ...
Ingen bild

Veidekke Bostad bildar nytt bolag för kommersiell fastighetsutveckling

Veidekke Bostad och STOS Fastigheter bildar ett gemensamt bolag, Veidekke Kommersiellt AB, som även blir en egen affärsenhet inom Veidekke. Bolaget ska koncentrera sig på utveckling av kontor, samhällsfastigheter och hotell med särskilt fokus på ...
Ingen bild

Pitebor har svarat på enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor

Piteå kommun har under hösten genomfört en enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor. 1 000 personer har slumpmässigt valts ut att ingå i undersökningen som kommer att ligga till grund för Piteå kommuns fortsatta arbete med miljö- och hälsoskyd ...
Ingen bild

Patrik Landin ny bostadspolitisk utredare

Den 26 november tillträdde Patrik Landin som ny bostadspolitisk utredare för Hyresgästförening-en i Norrland. Patrik är stationerad på kontoret i Luleå.
Ingen bild

Klaravik rekryterar för att stärka sin regionala närvaro

I november välkomnar vi fyra nya personer till Klaravik och får därigenom lokal förstärkning i Göteborg, Karlstad, Norrbotten samt Stockholm. Med dessa nya ansikten uppgår den totala personalstyrkan i Sverige till omkring 60.
Ingen bild

Ekonomi och utbildning viktiga faktorer vid njursvikt

Risken att drabbas av njursvikt vid diabetes är fem gånger så stor för den som inte har gått ut gymnasiet. Även föräldrarnas utbildning och familjens ekonomi har betydelse för risken för njursvikt. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.
20181122_135548.jpg

Japanskt stål blev bättre med svensk mätteknik

En av världens ledande stålproducenter, japanska JFE Steel, behövde optimera sin stålprocess genom bättre kontroll på storleksfördelningen hos den koks som används i masugnen. Efter omfattande provning och försök i full skala vid ett stålverk i väs [...]
Ingen bild

??Klimatförändring utmanar granen och dess mikroorganismer

Klimatförändringar inverkar på våra nordliga granskogar inte bara genom att påverka trädens vitalitet utan även svampar och bakterier som lever i symbios med träd. Det visar Julia Haas i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 14 december v ...
Ingen bild

Lokal matkultur lockar internationella journalister till Swedish Lapland

Kaffeost, samiska mattraditioner och mat serverad på is är något av det som sju internationella matjournalister kommer få uppleva i norra Sverige denna vecka. I morgon startar en kulinarisk akademi med fokus på lokal matkultur, som ska stärka mar ...
Ingen bild

Lokal matkultur lockar internationella journalister till Swedish Lapland

Kaffeost i Tornedalen, samiska mattraditioner i Jokkmokk och mat serverad på is i Jukkasjärvi är något av det som sju internationella matjournalister kommer få uppleva denna vecka. I morgon startar en kulinarisk akademi med fokus på lokal matkult ...
Annons