Boden n-gala 1

Se pristagare och mingel på festerna

Läs om vilka entreprenörer och företag som prisats på näringslivsgalor i Norrbotten 2016.

Annons
620x 320-Korneo -3ed
Annons
QHL-380x 512-qhl -vidga -era -vyer