Boden n-gala 1

Se pristagare och mingel på festerna

Läs om vilka entreprenörer och företag som prisats på näringslivsgalor i Norrbotten 2016.

Annons
Banner _620x 320px
Annons
4CBF8388-3B9ACA00-1-Medlefors _lunch -till -lunch _1_161229 (1)